Vítejte na webových stránkách společnosti
MERCED a.s.


MERCED a.s. působí na trhu od roku 1998. Jedná se o dynamickou firmu se základním jměním ve výši 2 mil. Kč.

MERCED a.s. působí zejména v oblasti ekologie a likvidace ekologických škod, poskytuje odborné poradenství a služby v oblasti ochrany životního prostředí.

MERCED a.s. je na základě mandátní smlouvy schopna Vaši společnost zastupovat při veškerých jednáních v rámci problematiky životního prostředí na všech úrovních orgánů státní správy.

Společnost MERCED a.s. se zapojila do projektu Inovační vouchery v Praze - výzva 2014 na podporu spolupráce podniků s pražskými výzkumnými organizacemi. Cílem je, aby firmy a výzkumné organizace navázaly kontakt a na základě úspěšného malého společného projektu rozvinuly vzájemnou spolupráci. Vouchery umožňují firmě plně se soustředit na podnikání, zatímco výzkumná organizace dodá služby potřebné pro inovace, které firma z nějakého důvodu neumí zajistit vlastními silami. Vzájemná spolupráce proto přináší vysokou přidanou hodnotu, která může výrazně posílit konkurenceschopnost zúčastněných aktérů. Inovační vouchery pomáhají překonat nedůvěru ve vzájemnou spolupráci a otevírají firmám dveře do výzkumných organizací.

MERCED a.s. poskytuje jednotlivé služby podnikatelským subjektům tak, aby se vzájemně prolínaly a vytvářely kompaktní celek.

Inovační Vouchery v Praze